Aktualne wejscje
Licencje Sage
Dodatki Sage

Symfonia Start

Nazwa programu Numer wersji Opis zmian Data aktualizacji
Mała Księgowość 2011 TXT PDF 02.12.2010
Handel 2011 TXT PDF 02.12.2010
Faktura i Kasa 2011.a TXT PDF 20.12.2010

Szczegółowe opisy systemów.