Aktualne wejscje
Licencje Sage
Dodatki Sage

System Zarządzania Forte

Nazwa programu Numer wersji Opis zmian Data aktualizacji
Kadry i Płace 2010.2.a TXT PDF 14.09.2010
Moduł Zarządzania Zasobami 2010.2.a TXT PDF 18.10.2010
Integracja 2011   02.12.2010
Handel 2011.a TXT PDF 20.12.2010
Środki Trwałe 2011 TXT PDF 02.12.2010
Finanse i Księgowość 2011.a TXT PDF 20.12.2010
Common Server 2010(10.2)   17.05.2010
Common 2010(10.2)   17.05.2010
Kontroling 2010   13.07.2009
Kasa 2010   20.07.2009
Budżetowanie 2010   13.08.2009

Szczegółowe opisy systemów.