Oferta SAGE
Outsourcing IT
Strony WWW
Aktualności

06.11.2012

Kontrola biznesowa obowiązkiem podatnika

Już od stycznia 2013r podatnik będzie zobowiązany do opracowania, oficjalnego przyjęcia i wdrożenia do codziennej praktyki odpowiednich procedur wewnętrznych, które zapewnią praktyczną realizację kontroli biznesowej.

W skierowanym do sejmu projekcie nowelizacji ustawy o VAT, Minister Finansów przewidział wprowadzenie do polskiego porządku prawnego obowiązku wdrożenia procedur kontroli biznesowej. W ślad za przepisem art. 233 ust. 1 Dyrektywy 2010/45/EU "Każdy podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Można to zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług."

Już od stycznia 2013 r. podatnik będzie zobowiązany do opracowania, oficjalnego przyjęcia i wdrożenia do codziennej praktyki odpowiednich procedur wewnętrznych, które zapewnią praktyczną realizację kontroli biznesowej. Celem nadrzędnym realizowanych procedur kontroli biznesowej ma być ustalenie wiarygodnej ścieżki audytu między fakturą, a dostawą towaru lub świadczeniem usług. Zasadnym pytaniem jest: jak ten wymóg zrealizować w praktyce? Tak, by z jednej strony nie narazić się w ramach kontroli podatkowej lub kontroli skarbowej na zarzut nie spełnienia wymagań formalnych, a z drugiej - wykorzystać te mechanizmy do bieżącej weryfikacji przebiegu procesów fakturowania w firmie.

By dobrze przygotować się do realizacji wymogów warto już dziś przeanalizować realizowane procesy fakturowania pod następującym kątem:

* Jaka jest podstawa formalna dla realizowanych w firmie procesów fakturowania (Uchwała Zarządu, zarządzenie Dyrektora Finansowego, przyjęta polityka rachunkowości)?

* Jak dokładnie przebiega proces wystawiania faktur, na podstawie jakich dokumentów się odbywa i kto go realizuje? Po czym można sprawdzić, że faktura została bezbłędnie wystawiona, że ma odniesienie do konkretnego zamówienia, umowy z kontrahentem, potwierdzeniem realizacji dostawy? Kto, kiedy i jak kontroluje powiązania dokumentów?

* Jak dokładnie przebiega proces przyjmowania faktur obcych? Jak dokumentowana jest data przyjęcia i badana zasadność otrzymanej faktury i zgodność z zamówieniem? Jak realizowana jest procedura reklamacyjna? Kto, kiedy i jak kontroluje powiązania dokumentów?

* Na czym polega specyfika fakturowania w naszej branży? Czy ze względu na planowane na 2013 rok zmiany w VAT pozostanie ona niezmieniona?

Według wyjaśnień do dyrektywy, pojęcie "kontroli biznesowych" należy traktować szeroko. Jest to proces stworzony, wdrożony i aktualizowany przez osoby odpowiedzialne (zarządy, pracowników i właścicieli) w celu zapewnienia poprawnego działania finansów, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej podmiotu oraz zagwarantowania, że wymogi prawne są przestrzegane.

17.09.2012

Od kiedy będą obowiązywać zmiany w przepisach o VAT?

Ministerstwo Finansów zaskakuje kolejną zmianą terminu wejścia w życie nowych przepisów.

W projekcie zmiany ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 25 maja 2012 roku Minister Finansów zapisał datę 1 stycznia 2013 jako termin, od którego będą stosowane nowe rozwiązania. W trakcie konsultacji społecznych przedsiębiorcy zgłosili prośbę, by wprowadzić dłuższe vacatio legis dla przewidzianych w projekcie rewolucyjnych zmian przepisów. Minister Finansów, po konsultacjach, przedstawił nowy projekt zmian w ustawie o VAT, datowany na 10 sierpnia br., zapisując w nim datę 1 lipca 2013 jako termin wejścia w życie części przepisów.

Jednocześnie, Minister Finansów opublikował projekty zmian obowiązujących obecnie rozporządzeń w sprawie wystawiania faktur oraz w sprawie przesyłania faktur elektronicznych, z dnia 14 sierpnia br. Przewidziano w nim analogiczne do planowanych w projekcie ustawy zmiany, lecz z datą obowiązywania od 1 stycznia 2013. Termin wprowadzenia nowych przepisów wynika wprost z treści Dyrektywy Rady 2010/45/UE. Proponowane przez Ministra Finansów zmiany w VAT są próbą implementacji prawa wspólnotowego do polskiego porządku prawnego.

Przedsiębiorcy muszą przygotować się na duże zmiany w zasadach naliczania podatku, fakturowania i odliczania VAT, które będą stosowane od 1 stycznia 2013 roku. Ponadto, ze względu na prawdopodobne dwuetapowe wprowadzenie zmian, regulowane częściowo przez rozporządzenia, częściowo przez ustawę, istnieje ryzyko przeoczenia tych zmian przez przedsiębiorców.

Zachęcamy zatem do regularnego czytania VAT Newslettera, dzięki któremu będą Państwo na bieżąco ze zmianami w VAT. Zapraszamy także do skorzystania z Infolinii VAT. Dyżurujący pod numerem telefonu 22 417 93 93 ekspert udzieli odpowiedzi na Państwa pytania, dotyczące nowej ustawy o podatku od towarów i usług.

08.09.2011
F-secure partner

Rozpoczęcie współracy z firmą NBIT na dystrybucję oprogramowania F-Secure
W związku z dużym zainteresowaniem oprogramowaniem antywirusowym firmy F-secure postanowiliśmy poszerzyć naszą ofertę w celu zwiększenie satysfakci naszych klientów.

31.01.2011

Pomoc dla klientów firmy MAP Solution z obsługa systemów firmy Sage
Oferujemy pomoc klientom na terenie całej Polski obawiającym się o swoje przedsiębiorstwa po zakończeniu współpracy z firmą MAP Solution

31.01.2011

Zakończenie współpracy firm SAGE i MAP Solution
Firma Sage Sp. z o.o producent oprogramowania Symfonia, poinformowała o zakończeniu z dniem 30 kwietnia 2011 współpracy z firmą MAP Solution Sp. z o.o. Tym samym, od dnia 1 maja br., firma MAP Solutions nie będzie już Złotym Autoryzowanym Partnerem firmy Sage i nie będzie dystrybuować produktów ani usług Sage. W dalszej częsci komunikatu firma Sage informuje, że zmiana ta nie wpłynie w jakikolwiek sposób na jakość usług świadczonych dla użytkowników programów Symfonia.

30.09.2010

Dla Państwa wygody uruchomiliśmy sklep internetowy (www.GabsonStore.pl.), w którym znajduje się:

  • oprogramowanie firmy Sage (Systemy Symfonia, Symfonia Start oraz Symfopakiety),
  • rozwiązania dodatkowe dla Systemów Symfoania i Zintegrowane Systemy Zarządzania Forte,
  • serwery, laptopy, PC, urządzenia sieciowe
Serecznie zapraszamy do zapoznania sie z ofertą sklepu.

16.09.2010

Rozpoczęliśmy zapisy na uaktualnienia oprogramowania Sage (Symfonia Start, System Symfonia i Symfonia Forte).
Pytania proszę kierować pod adresem e-mail vat@gabson.com.pl lub skorzystać z formularza kontaktowego.

23.08.2010

Nowe stawki VAT w rozwiązaniach Sage

Producent systemów Forte, Symfonia oraz programów linii Symfonia Start zapewnia, że odpowiednie modyfikacje programistyczne dotyczące obsługi nowych stawek VAT zostaną wprowadzone na czas.

Instalacja wersji oprogramowania z nowymi stawkami VAT będzie wymagała posiadania aktualniej wersji programu, a zostaną one bezpłatnie udostępnione dla wszystkich klientów posiadających aktywny abonament na Symfopakiet, Symfopakiet Plus lub Forte Pakiet.

Zachęcamy do kontaktu w celu aktualizacji oprogramowania lub zamówienia usługi abonamentowej.

16.07.2010

Zostaliśmy dystrybutorem oprogramowania SAGE.

29.06.2010

Dostępne nowe dodatki do Handlu Forte.

20.04.2010

Rozpoczeliśmy starania o zawiązanie współpracy z Sage sp. z o.o. jako dystrybutor oprogramowania.

17.04.2010

Nowa strona GABSON.

Jeśli masz propozycje dotyczące jej usprawnienia skorzystaj z formularza kontaktowego


Kontakt

GABSON
ul. Fasolowa 15A/11
02-482 Warszawa
NIP: 821-225-87-24

tel: +48 509 850 999
e-mail: info@gabson.com.pl


Sage partner
F-secure partner